Konserwator podestów

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Opis

 • Konserwator podestów
 • PROGRAM SZKOLENIA
 • Organizacja i zakres działania dozoru technicznego,
 • Ogólna budowa urządzenia,
 • Budowa i działanie poszczególnych podzespołów i mechanizmów 
 • Obowiązki konserwatora,
 • Postępowanie konserwatora w przypadku awarii urządzenia
 • Zasady bhp i ppoż. w trakcie przygotowania i wykonywania prac konserwacyjnych,
 • Prowadzenie książki obsługi i konserwacji.
 • CENA KURSU - 890zł
 • Egzamin UDT dodatkowo płatny -152 zł brutto/os. 
 • W cenie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
 • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe) - ważne na terenie UE
 • Konieczność przedstawienia ważnego świadectwa kwalifikacyjnego - uprawnienia energetyczne (elektryczne) G1 E.

Related items