Przejdź do treści
Szkolenia energetyczne SEP od 200zł tel.503 678 196 Szybko Sprawnie i Solidnie cezsilesia.pl

Data

paź 05 2022

Czas

16:00

Koszt

490zł wraz z opłatą egzaminacyjną.

G3- uprawnienia gazowe

Podstawowym uprawnieniem jest G3 Eksploatacja. G3 Dozór adresowany jest do posiadaczy firm, osób kontrolujących pracę innych, osób na stanowiskach kierowniczych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. G3 Dozór uprawnia do wykonywania przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywania protokołów z przeprowadzonych badań.

Podstawowym uprawnieniem jest G3 Eksploatacja. G3 Dozór adresowany jest do posiadaczy firm, osób kontrolujących pracę innych, osób na stanowiskach kierowniczych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. G3 Dozór uprawnia do wykonywania przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywania protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G3 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • gazy stosowane w przemyśle
  • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku gazownika
  • zasady przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych
  • charakterystyka paliw gazowych
  • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
  • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  • charakterystyka sieci gazowych

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie przed naszą Komisją Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18 uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji lub dozoru uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia gazowe oraz świadectwo kwalifikacji ważne 5 lat.

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) 

Zadzwoń 503 678 196