Grupa 1

Uprawnienia Elektryczne

czytaj więcej

Grupa 2

Uprawnienia Energetyczne

czytaj więcej

Grupa 3

Uprawnienia Gazowe

czytaj więcej

O szkoleniu

Uczestnicy kursu nabywają teoretyczną wiedzę dotyczącą eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Ponadto słuchacze zapoznają się z przepisami i zasadami związanymi z BHP oraz ochroną środowiska w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Dodatkowo kursanci zostaną przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy oraz z ochrony przeciwpożarowej, jak również z przepisów dotyczących elektroenergetyki. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

O FIRMIE

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą. Nasza wykwalifikowana kadra dydaktyczna przeprowadza zajęcia w sposób atrakcyjny i ciekawy dla słuchaczy. Wykładowcy CEZ Silesii z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym potrafią sprostać wysokim wymaganiom klientów. Szkolenia energetyczne prowadzone są na podstawie programu obejmującego tematykę egzaminu. Jesteśmy w stanie przeprowadzić kursy na terenie całego śląska, jak i województw ościennych.

Zapraszamy

Kurs i uprawnienia elektryczne G1 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Kurs G1 (elektryczne) jest organizowany dla osób pragnących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia elektryczne.

Sprawdź terminy

Uprawnienia grupy 2. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Sprawdź terminy http://cezsilesia.pl/terminarz

Szkolenie G3 (gazowe) przeznaczone jest dla osób zajmujących się dozorem i/lub eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Sprawdź terminy

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba chcąca uzyskać uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Odbycie takiego szkolenia zalecane jest dla osób wykonujących pomiary, dokonujących przeglądów technicznych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Sprawdź terminy

Kwalifikacje do wykonywania instalacji fotowoltaicznych. G1 E pkt. 1 - "urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego".

Sprawdź terminy

Przystępując do egzaminu UDT dla konserwatorów (wózka, suwnicy, HDS, podestu itd.) jednym z podstawowych wymagań jest konieczność przedstawienia ważnego świadectwa kwalifikacyjnego - uprawnienia energetyczne(elektryczne) G1E

Sprawdź terminy